ลงโฆษณาโพสโฆษณาอาหารเสริม หรือสินค้าของคุณ เดือนละ 20 บาท

ลงโฆษณาราคาถูกเพียงเดือนละ 20 บาท ที่เว็บไซต์ของเรา

เรียนเจ้าของธุรกิจผู้ที่ต้องการทำให้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือต้องการทำ SEO ให้สินค้าของท่านมีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ Google ซึ่งจะส่งผลถึงยอดขายที่จะตามมาอย่างแน่นอน เนื่องจากเว็บไซต์ของเราเป็นเว้บไซต์ที่สร้างมาจาก WordPress ทีมีคุณสมบัติพิเศษกว่าการวางโฆษณาตามเว็บไซต์ประกาสทั่วไปอย่างแน่นอน เพียงลิ้งค์เดียวมีคุณค่ามากกว่า มากกว่า 100 ลิ้งจากเว็บที่ไม่มีคุณภาพ และบางครั้งอาจส่งผลเสียด้วยซ้ำหากลงแบนเนอร์ หรือโฆษณาของท่านกับเว็บไซต์ทีไม่ปลอดภัย หรือเว็บไซต์ที่มีอัตราค่าแสปมสูง

ค่าบริการลงโฆษณาหน้าแรกของเว็บไซต์เรา

  1. แบนเนอร์ส่วนบน เดือนละ 100 บาท จ่ายรายปี 1200 บาท // จำนวน 3 แบนเนอร์
  2. แบนเนอร์ด้านล่าง เดือนละ 20 บาท จ่ายรายปี 240 บาท // จำนวน 12 แบนเนอร์
  3. แบนเนอร์ด้านข้าง เดือนละ 50 บาท จ่ายรายปี 600 บาท // จำนวน 6 แบนเนอร์
  4. โพสเนื้อหาจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ 200 บาท // จำนวนไม่จำกัด

ท่านใดต้องการลงโฆษณาที่เว็บไซต์แห่งนี้ของเราสามารถติดต่อที่แอดมินได้เลยครับ โทร : 091-2537194